Language

FENNTARTHATÓSÁG A BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁGON


A Magyar Telekom, mint a fenntarthatóság területén élenjáró vállalat kiemelten fontosnak tartja, hogy beszállítói is minél magasabb szinten teljesítsenek. A beszállítóinkkal szembeni legfontosabb elvárásainkat, javaslatainkat itt foglaltuk össze. További konkrét követelményeket az Általános Beszerzési Szerződéses Feltételek és megkötött szerződéseink tartalmaznak.

Beszállítókkal szembeni fenntarthatósági elvárások:

 • Szavatolja, hogy a szerződés megkötését megelőző szállító előminősítési eljárás során tett nyilatkozatai a valóságnak megfelelnek. További díj, költség felszámítása nélkül vállalja, hogy az Magyar Telekommal együttműködik abban, hogy a Magyar Telekom a fenntarthatósági követelményrendszerének körében a Partnernél és alvállalkozóinál auditot folytathasson. A Felek fontosnak tartják és saját költségükön proaktívan együttműködnek a közös fenntarthatósági törekvéseik megvalósulásáért, és ha e körben nem megfelelőséget észlelnek, arról tájékoztatják egymást, és az érintett Fél saját költségén intézkedik a nem megfelelő állapot megszűntetése iránt.
 • Fogadja el és tekintse magára is érvényesnek a
 • Termékei/szolgáltatásai feleljenek meg a vonatkozó környezetvédelmi jogi előírásoknak (uniós és hazai egyaránt): kiemelten a gyártott energia-felhasználó berendezések, elektronikai eszközök, akkumulátorok és a termékek összetétele, csomagolása.
 • Tiltott anyagokat ne használjon, figyelje és tartsa be a REACH előírásokat. Kerülje a fekete/szürke listán található anyagok felhasználását!
 • A szolgáltatás végrehajtására vonatozóan rendelkezzen érvényes környezetvédelmi engedélyekkel, a változásokról tájékoztassa kapcsolattartóját.
 • Szolgáltatás végrehajtása során megfelelően karbantartott eszközöket használjon, szennyezést ne okozzon. A keletkező hulladékok kezeléséről az előírásoknak megfelelően gondoskodjon! Telephelyeinken végzett munka során a környezeti problémákat azonnal jelezze kapcsolattartójának!

A Magyar Telekom fenntarthatósági javaslatai a beszállítók számára:

 • Kapcsolódjon nemzetközi vagy iparági kezdeményezésekhez, támogasson aláírással vagy nyilvános megállapodással fenntarthatósággal kapcsolatos elveket, szabályokat, keretrendszereket!
 • Legyen kinevezett felelőse a fenntarthatóságnak!
 • Rendelkezzen hivatalos környezetvédelmi politikával/irányelvekkel, tanúsított környezetirányítási rendszerrel
 • Tegyen közzé fenntarthatósági jelentést, amiben időről időre beszámol fenntarthatósági törekvéseiről!
 • Tegyen lépéseket a felelős/fenntartható beszerzés érdekében! Törekedjen környezeti szempontból kedvezőbb tulajdonságokkal esetleg erre vonatkozó védjeggyel/tanúsítvánnyal termékek előállítására, beszerzésére!
 • Tegyen intézkedéseket az energiafogyasztás és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében!
 • Vezessen be tisztességes munkaügyi gyakorlatokat és emberi jogi politikákat/irányelveket!
 • Tegyen lépéseket a társaság a munkavállalók egészségének és biztonságának megőrzése érdekében!
 • Tegyen lépéseket a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartásának, személyes adatok védelmének biztosítására!

A Magyar Telekom fenntarthatósági tevékenységéről részletesebben olvashat a vállalat honlapján a Fenntarthatóság menüpont alatt.

Fontosnak tartjuk az Önök véleményét, várjuk javaslataikat a Szállítói ötletládába vagy a fenntarthatosag@telekom.hu-ra.

Belépés