Language

Emberi Jogok és Szociális Alapelvek Kódexe


  • Az Emberi Jogok és Szociális Alapelvek Kódexében megfogalmazott sztenderdek (pl. diszkrimináció elutasítása, emberi jogok érvényesítése, esélyegyenlőség támogatása, kényszermunka ellenzése) az egész vállalatcsoport vonatkozásában kötelezőek. A Kódex alapját az alapvető nemzetközi emberi jogi szerződésekben, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapegyezményeiben és Multinacionális vállalatokra vonatkozó nyilatkozatában, az OECD iránymutatásaiban, a Globális Megállapodásban illetve az üzleti és emberi jogokra irányadó ENSZ alapelvekben foglaltakra vonatkozó nemzetközileg elismert normák, irányelvek és sztenderdek képezik. A teljes dokumentum itt érhető el
Belépés